Υποστήριξη νέων μορφότυπων δεδομένων, δυνατότητα ανάγνωσης και ενσωμάτωσης video, οπτικοποίηση και ανάλυση χρονοσειρών εικόνων, πρόσθεση επιπλέον δεικτών για εφαρμογές τηλεπισκόπησης, και διαλειτουργικότητα με ESRI ArcMap είναι τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης ENVI

Envi 5.2

Οι βασικές αναβαθμισμένες και νέες λειτουργίες του ENVI 5.2 επεκτείνονται στους παρακάτω τομείς:

Δέκτες και Μορφότυποι δεδομένων

Το ENVI διαβάζει και απεικονίζει δεδομένα από τους παρακάτω δέκτες και δορυφορικά συστήματα:

AlSat-2A
Deimos-1
Gaofen-1
GRIB-1 and GRIB-2
Multi-page TIFF
NetCDF-4
Proba-V S10 TOC προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του NDVI
Proba-V S1 TOA και TOC προϊόντα.
SkySat-1 πλαίσια εικόνων.
WorldView-3.
Ziyuan-1-02C and -3A.

Το ENVI διαβάζει και απεικονίζει δεδομένα από τους παρακάτω μορφότυπους video:

Adobe Flash Video (.flv, .f4v)
Adobe Shockwave Flash (.swf)
Animated Graphics Interchange Format (.gif)
Apple Quicktime (.mov)
Audio Video Interleaved (.avi)
Google WebM Matroska (.webm)
Matroska Video (.mkv)
Motion JPEG (.mjpeg, .mjpg)
Motion JPEG2000 (.mj2)
MPEG-1 Part 2 (.mpeg, .mpg, .mp1, .m2v)
MPEG-2 Transport Stream (.ts)
MPEG-2 Part 2 (.mpeg, .mpg, .mp2, .mpg2, .mpeg2, .mpv, .m2v)
MPEG-4 Part 12 / 3GPP / 3GPP2 (.3gp, .3g2)
MPEG-4 Part 14 (.mp4, .mpg4, .mpeg4, .m4v, .h264)
Skybox (SkySat) video file

 

Ανάλυση εικόνας

►Χωροχρονική Ανάλυση◄

Είναι δυνατόν πλέον να δημιουργούνται σειρές εικόνων βάση των οποίων δημιουργούνται οι δυνατότητες χωροχρονικής ανάλυσης.

Το ENVI αυτόματα διαβάζει τα μεταδεδομένα των εικόνων και χρησιμοποιώντας την ημερομηνία λήψης, να δημιουργηθεί χρονοσειρά εικόνων.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της δημιουργίας «stacks» των εικόνων σε κοινό χωρικό κάναβο (canvas) με αυτόματη επαναδειγματοληψία και επαναπροβολή στο κοινό σύστημα συντεταγμένων.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα προβολής των εικόνων, δημιουργώντας και εξάγοντας οπτικοποιήσεις video με κίνηση.

 

►Νέοι φασματικοί δείκτες◄

Πλέον με τη χρήση του εργαλείου Spectral Indices δίνεται η δυνατότητα διαφόρων δεικτών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση βλάστησης, γεωλογία, ανθρωπογενείς επιδράσεις, καμμένες εκτάσεις και υδατικό περιβάλλον.

Οι νέοι δείκτες που ενσωματώνονται είναι:

Difference Vegetation Index
Global Environmental Monitoring Index
Green Atmospherically Resistant Index
Green Difference Vegetation Index
Green Normalized Difference Vegetation Index
Green Ratio Vegetation Index
Green Vegetation Index
Infrared Percentage Vegetation Index
Leaf Area Index
Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index
Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index – Improved
Modified Non-Linear Index
Modified Simple Ratio
Modified Triangular Vegetation Index
Modified Triangular Vegetation Index – Improved
Non-Linear Index
Normalized Difference Water Index
Normalized Multi-band Drought Index
Optimized Soil Adjusted Vegetation Index
Red Green Ratio Index
Renormalized Difference Vegetation Index
Soil Adjusted Vegetation Index
Simple Ratio
Transformed Chlorophyll Absorption Reflectance Index
Transformed Difference Vegetation Index
Triangular Vegetation Index
Visible Atmospherically Resistant Index
WorldView Improved Vegetative Index (WV-VI)

Επίσης ενδιαφέρον έχουν και οι παρακάτω δείκτες για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά:

Burn Area Index
Clay Minerals Ratio
Ferrous Minerals Ratio
Iron Oxide Ratio
Normalized Burn Ratio
Normalized Burn Ratio Thermal 1
Normalized Difference Built-Up Index
Normalized Difference Snow Index
WorldView Built-Up Index
WorldView New Iron Index
WorldView Non-Homogenous Feature Difference
WorldView Soil Index
Επιπλέον έχει ενσωματωθεί νέος αλγόριθμος pansharpening, ο NNDiffuse, έχουν αναβαθμιστεί τα εργαλεία Scatter Plot και Raster Color Slice, όπως επίσης και το εργαλείο fearure counting.

H 32 bit έκδοση του λογισμικού έχει ονομασθεί ENVI for ArcGIS για να χρησιμοποιείται με το λογισμικό ArcMap.

Επίσης υπάρχει μία σειρά βελτιώσεων στο περιβάλλον εργασίας του ENVI 5.2, αλλά και σημαντικές προσθήκες στις ρουτίνες προγραμματισμού του ENVI.

Αρχικό άρθρο στο INFOREST

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *